Επικοινωνία

Thessaloniki Food Festival

Βασ.Γεωργίου Α’ 1
546 40  Θεσσαλονίκη
Τμήμα Τουρισμού
Τηλ.  2313 318215, 2313 318216

E mail: foodfestival@thessaloniki.gr

Ώρες λειτουργίας γραμματείας: 09.00 – 15.00

{:}{:en}Thessaloniki Food Festival
City Hall, 1 Vas. Georgiou St.
54640 Thessaloniki
Greece
Tel. +30 2313 317812
E mail: foodfestival@thessaloniki.gr

Office Hours: 09.00 – 15.00

{:}