Επικοινωνία

Thessaloniki Food Festival

Βασ.Γεωργίου Α’ 1
546 40  Θεσσαλονίκη
Τμήμα Τουρισμού
Τηλ.  2313 318215, 2313 318216

E mail: foodfestival@thessaloniki.gr

Ώρες λειτουργίας γραμματείας: 09.00 – 15.00