Λιμάνι, είσοδος νέας προβλήτας

Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις

Το Ευ Ζην της παλιάς Θεσσαλονίκης

Το Ευ Ζην της παλιάς Θεσσαλονίκης

Το Ευ Ζην της παλιάς Θεσσαλονίκης

Το Ευ Ζην της παλιάς Θεσσαλονίκης

Leave a Reply