Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ θα μαγειρέψει για τα παιδιά του Αγίου Στυλιανού

Thursday, 24 November 2011
Ώρα έναρξης: 11:00
Βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός
Εικοστής Ογδόης Οκτωβρίου 99

Στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Α.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ο τομέας Μαγειρικής & Αρτοζαχαροπλαστικής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ  δημιουργεί γλυκά εδέσματα για τα παιδιά του ιδρύματος με συμμετοχή και των ίδιων των παιδιών, ενώ παράλληλα ο τομέας Προσχολικής Αγωγής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ πραγματοποιεί ένα εργαστήριο κατασκευών, χειροτεχνίες γαστρονομικού χαρακτήρα και ζωγραφιές με θέμα τη γεύση μαζί με τα παιδιά του παιδικού σταθμού.

Leave a Reply