Τα Πινελίκια

Θεμ. Σοφούλη 89, Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 410555