Ούζο στον Πίνακα

Μπαλάνου 27, 28, 29 Πλατεία Άθωνος, Τηλ.: 2310280076