Αχνός

Παραδοσιακή ταβέρνα, Ολύμπου 127, Τηλ.: 2310201751